masktest_abtsweden
(P.g.a coronasituationen tar vi ej emot eller åker ut på masktester för närvarande)

Masktester

Vi utför godkända provtryckningar av andningsmasker!

Vi utför godkända provtryckningar av andningsmasker! Vi testar på plats i vår butik som ligger i Skrubba industriområde, Tyresö på Vindkraftsvägen 6C. För det mesta så kan vi på dagen men ring oss gärna innan ni kommer.

Vi kan även komma ut till ert företag och genomföra tester, ring oss så berättar vi mer! Vårt mål är givetvis att alla masker ska vara godkända efter genomfört test, vi lagerhåller därför de flesta reservdelar till både framförallt Sundström men också en hel del till Scott.

Efter avslutad mätning så skrivs ett fullständigt OSHA-protokoll ut som användaren får med sig.

 

Utförande:

Provtryckningen utförs med hjälp av vår Quantifit som ger exakt mätresultat och fullständigt besked huruvida masken är tät eller ej. Under testet kommer du att uppmanas utföra olika rörelser och andningsövningar för att simulera verkliga arbetsförhållanden.

Testet tar cirka 20 minuter.

Observera: Användaren måste vara renrakad innan ett test kan påbörjas.

 

Enligt AFS 2006:1 (6.1.2 Särskilda krav vid rivning) 44 § skall andningsskyddet anpassas till användaren genom mätning av tillpassningsfaktorn. Enligt AFS 2001:3 (användning av personlig utrustning) skall samtliga andningsskydd individanpassas/utprovas.